Nowy Zarząd Prowincji Warszawskiej

W trzecim dniu XXVI Kapituły Prowincjalnej, w święto św. Wawrzyńca z Brindisi, kapucyna i doktora Kościoła, bracia dokonali wyboru Ministra Prowincjalnego, jego Wikariusza oraz członków Rady. Na drugą kadencję został wybrany br. Łukasz Woźniak.

Do Zarządu zostali wybrani::

  • br. Tomasz Wroński, wikariusz prowincjalny (druga kadencja)
  • br. Piotr Owczarz, II radny
  • br. Artur Fredo , III radny
  • br. Piotr Wardawy, IV radny

Od lewej: IV radny br. Piotr Wardawy, III radny br. Artur Fredo, radny generalny br. Piotr Stasiński (przewodniczący Kapituły), minister prowincjalny br. Łukasz Woźniak, wikariusz prowincjalny br. Tomasz Wroński, II radny br. Piotr Owczarz

 

Ministrowi Prowincjalnemu i jego Radzie życzymy światła Ducha Świętego i błogosławieństwa! 

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska